prawnik płock

Urlop ojcowski- co należy wiedzieć?

Jak już dobrze wiadomo z urlopu nad opieka nad dzieckiem mogą korzystać nie tylko matki, ale również ojcowie. Ustawa ta weszła w życie w 2010 roku. Ma to na celu równouprawnienia między płciami oraz wpływem na wychowanie dziecka przez obydwojga rodziców.

Na urlop ojcowski może wybrać się każdy ojciec, którego potomek nie ukończył 24 miesięcy życia czyli 2 lat. Sprawa wygląda nieco inaczej kiedy adoptowaliśmy dziecko. Wtedy urlop możemy wziąć aż do 7 roku życia adoptowanego dziecka. Jeżeli chodzi o sprawy prawne związane z urlopem, to prawnik Płock mówi, że zarówno ojciec  jak i matka przebywająca na urlopie macierzyńskim podlegają takiej samej ochronie przed rozwiązaniem umowy czy też zmiany stosunku pracy.  Urlop ojcowski jest udzielany niezależnie od urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że zarówno ojciec jak i matka mogą wziąć urlop w tym samym czasie.

urlop ojcowski

Wymiar urlopu ojcowskiego

Początkowo czyli w roku 2010-2011 maksymalnie można było wziąć 1 tydzień urlopu ojcowskiego. W 2012 roku zwiększono jego wymiar o kolejny tydzień. Czyli łącznie można wziąć aktualnie 2 tygodnie urlopu ojcowskiego. Zgodnie z ustawą można go wziąć maksymalnie w dwóch częściach. Minimalny okres wzięcia ojcowskiego urlopu to tydzień. Wymiar ten nie może pod żadnym pozorem ulec zmianie. Czyli idąc na urlop czy chcemy czy nie chcemy musimy wziąć przynajmniej 5 dni roboczych.

Jak ubiegać się o urlop ojcowski?

Do ubiegania się o urlop ojcowski upoważnia nas wniosek, który wcześniej musimy złożyć naszemu pracodawcy. Wniosek do pracodawcy musi trafić nie później niż 7 dni przed planowanym urlopem. Pracodawca nie może nam odmówić udzielenia takiego urlopu, jednak może zaradzać odpowiednich dokumentów, które potwierdzą urodzenie się dziecka. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 8 grudnia 2015 musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko pracownika
  2. Okres, na który ma być udzielony urlop
  3. Do wniosku należy dołączyć:
  4. Skrócony akt urodzenia
  5. Oświadczenie czy urlop ojcowski był już wcześniej wykorzystany w całości lub w części
  6. Kopie o decyzji obowiązku odroczenia szkolnego
  7. kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka

Dopiero mając komplet wszystkich wyżej wymienionych dokumentów możemy upominać się o udzielenie urlopu ojcowskiego. Jeżeli ktoś by  chciał poznać więcej szczegółowych informacji na temat urlopu ojcowskiego, to każdy  prawnik Płock z chęcią udzieli nam pomocy.