Archiwa tagu: wynagordzenie

Trzynastka czyli dodatkowa pensja

Jak co roku zbliża się powoli termin wypłacania trzynastych pensji pracownikom. Trzynasta pensja to 8,5% pensji rocznej pracownika wypłacana w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.

Aby tzw. trzynastka była nam wypłacona w całości musimy przepracować rok u jednego pracodawcy. Jeżeli pracowaliśmy 6 miesięcy u jednego pracodawcy i 6 u drugiego to trzynastą pensję dostaniemy tylko za okres 6 miesięcy. Okres 6-ciu miesięcy jest okresem minimalnym, który uprawnia nas do otrzymania trzynastego wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że pensja ta wypłacana jest głównie pracownikom strefy budżetowej. W prywatnych przedsiębiorstwach raczej nie warto liczyć na jakąkolwiek dodatkową pensję, chyba że mamy taki zapis w umowie. O podstawach wypłacanego dodatkowego świadczenia mówi ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku  (tj. z dnia 18 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144).

Warunki otrzymania trzynastego wynagrodzenia

adwokat płock
adwokat płock

Aby otrzymać trzynastkę musimy faktycznie przepracować dany okres czasu. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy rzeczywiście być obecni w pracy i efektywnie wykonywać swoją pracę. Czyli nie wystarczy pozostać w stosunku do pracy. Uchwała Sadu Najwyższego, która o tym mówi jest z: 25 lipca 2003 r., sygn. akt III PZP 7/03, OSNP nr 2/2004, poz. 26; 13 grudnia 2005 r., sygn. akt II PZP 9/05, OSNP nr 7-8/2006, poz. 109; 7 lipca 2011 r., sygn. akt III PZP 3/11, OSNP nr 1-2/2012, poz. 3.

Adwokat Płock informuje, że 7 lipca 2011 r. III PZP 3/11 Sąd Najwyższy oświadczył, że osoba będąca na pół rocznym zwolnieniu lekarskim, a tym samym niezdolna do wykonywania pracy, a ale będąc zatrudnionym nie podlega on wypłaceniu pełnej sumy trzynastej pensji. Tak więc jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim 6 miesięcy to wynagrodzenie zgodnie z ustawą otrzymamy tylko za rzeczywiste przepracowanie 6 miesięcy.

Jak zweryfikować uprawnienia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia?

art. 114 kodeksu cywilnego określa, że miesiąc pracy to jest 30 dni. Zatem minimalny okres pracy umożliwiający nam otrzymanie trzynastki to 180 dni czyli 6 miesięcy x 30 dni. Aby dokładnie określić ile rzeczywiście dany pracownik przepracował dni musimy od dni, które pracownik faktycznie był obecny w pracy i efektywnie pracował odjąć dni, w których pracownik pozostawał nie zdolny do pracy, następnie wyniki należy zsumować. Dodatkowa pensja jest traktowana jak normalne wynagrodzenie za pracę. Czyli podlega ochronie jak normalne bieżące wynagrodzenie za pracę.