prawnik Płock

Kiedy możemy korzystać z czyjegoś utworu?

Prawa autorskie jasno określają, że danym utworem może zarządzać tylko osoba do tego uprawniona. Najczęściej jest to twórca lub osoba, która posiada odpowiednie prawa majątkowe.

Jednak istnieje wyjątek od reguły, który uprawnia osoby nieuprawnione do wykorzystania określonego utworu, ale tylko  w oznaczonym stopniu.

Kiedy można korzystać z rozpowszechnionego utworu?

Jeżeli taki utwór posiada prawo rozpowszechniania, to każdy bez posiadania praw może taki utwór wykorzystać dla własnych prywatnych potrzeb. Jednak nie możemy na nim zarabiać.

Przykład:

Wypożyczyliśmy jakiś film z wypożyczalni (tak wiem, że to już przeżytek, ale dobry przykład J) i urządzamy np. płatny seans dla innych. Taki zabieg jest niedozwolony i podlega karze.

Co więc oznacz zwrot na potrzeby prywatne?  Oznacza to, że książkę objętą prawami autorskim można przekazywać np. osobom spokrewnionym,  którymi utrzymujemy stały kontakt. Jeżeli jesteśmy członkami jakiegoś klubu i również utrzymujemy stałe kontakty, to książki objętej prawami autorski już nie można wypożyczyć. Ponieważ nie wszyscy w klubie mogą się znać i utrzymywać ze sobą kontakty.

Cytowanie utworów? Kiedy jest zgodne z prawem?

Jeżeli np. piszemy książkę i powołujemy się na inne dzieło zamieszczając tam tytuł, to niestety ale prawa autorskie blokują nam tą możliwość mimo, że jest to cytat. Dlaczego nie można zacytować innego dzieła objętego prawami autorskimi? A no dlatego, że nasze działo prawdopodobnie trafi do nieograniczonego kręgu odbiorców, a co za tym idzie twórca z pewnością będzie osiągał korzyści materialne na swoim dziele. Prawa autorskie dopuszczają jednak uzasadnione wyjątki od przytaczania utworów lub rozpowszechniania drobnych utworów w całości. Jakie to wyjątki?:

  • Nauczanie
  • Prawa gatunku
  • Wyjaśnienie lub analiza krytyczna. Np. wyrażamy własne zdanie lub opinię na dany temat.

Jeżeli jednak zacytujemy utwór innej osoby, i nie damy nigdzie odpowiedniej adnotacji lub nie skontaktujemy się z autorem. W takiej sytuacji autor cytowanej książki musi otrzymać wynagrodzenie.

Udostępnianie cudzych utworów w celu informacji

W celach informacyjnych można udostępniać cudze utwory np. w radiu, prasie czy telewizji. Czy wszystko można udostępniać? Niestety nie, jeżeli jasno jest określone, że dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, to niestety nie możemy tego udostępnić w celu informacji.

Jeżeli jesteście twórcami jakiegoś dzieła i nie macie za bardzo pojęcia o prawach autorskich. Warto do kancelarii prawniczej tam prawnik Płock z pewnością udzieli nam odpowiednich informacji oraz rad.

adwokatwplocku.pl