adwokat płock

Co to jest umowa leasingowa?

Najprościej rzecz ujmując leasing, to inaczej przekazanie inne osobie dóbr inwestycyjnych do czasowego korzystania, za którą pobierana jest odpowiednia opłata. Leasing przeważnie dotyczy samochodów, ale może być udzielony również na inne przedmioty.

Istnieją aktualnie 2 rodzaje leasingu

  1. Leasing finansowy
  2. Leasing bieżący

Leasing finansowy, to inaczej umowa nazwana tzn. zawierana między firmą a podmiotem gospodarczym, w której przekazywane są do korzystania przedmioty przez określony czas. Opłata za korzystanie naliczana jest w comiesięcznych ratach. Wartość raty zależy od wartości nabywanej rzeczy w momencie jej nabycia.

Leasing bieżący jest to umowa nienazwana, polega ona na przekazaniu używanej już wcześniej rzeczy kolejnym korzystającym. Opłaty nie pokrywają wartości przedmiotu leasingowanego.

  Umowa leasingu określa, że leasingodawca oddaje daną rzecz określonemu nabywcy do użytku na czas określony. Nabywca zobowiązany jest do spłaty w ratach wynagrodzenia za leasingowaną rzecz leasingodawcy. Po skończeniu się umowy leasingowej nabywca musi oddać daną rzecz lub wykupić za odpowiednią kwotę. Jeżeli macie problem prawny związany z umową leasingową warto odwiedzić jakąś kancelarię prawną w Płock. Adwokat Płock z pewnością udzieli nam odpowiednich informacji.

Strony umowy leasingu

Stroną leasingu jest zarówno leasingodawca jak i nabywca. Aby móc skorzystać z umowy leasingu leasingodawca musi być przedsiębiorstwo zajmujące się tego typu działalnością. Nabywca zaś może być to podmiot gospodarczy jak i osoba prywatna.

Co można wziąć w leasing?

Do przedmiotów jakie można wziąć w leasing to:

  • Samochód
  • Komputer
  • Nieruchomości

Konsekwencje

Jeżeli nie będziemy płacić rat w ustalonym terminie musimy spodziewać się odpowiednich konsekwencji. W takiej sytuacji bank wysyła pismo do nabywcy wyznaczając dodatkowy termin. Nie dostosowanie się do tego, bank może natychmiast zerwać umowę leasingową.

Co jeżeli uszkodzimy rzecz leasingowaną?

Bank w tym wypadku nie ma obowiązku naprawiania nam danej rzeczy. Jeżeli mamy w leasingu samochód, to naprawą musi zająć się serwis lub salon samochodowy. Bank udziela nam tylko pożyczki leasingowej.

Leasing jest dobrym rozwiązaniem jeżeli nie chcemy wydawać dużej sumy pieniędzy na nową rzecz. Prawnik Płock poleca swoje usługi związane z umowami leasingowymi.